Ancak haberin yayımlanmasından sonra karışık bir hukuki süreç ortaya çıktı. Hem
konuyla ilgili haberi yazan Saygı Öztürk’e, haberde anlatıldığı gibi listeyi
hazırladıkları öne sürülen Emniyet müdürleri hakkında soruşturma ve davalar
açıldı. Hem listeyi hazırladığı öne sürülenler hem de listelerde adı bulunanlar
açmıştı davaları. (BU DAVALARIN SONUCUNU ÖĞRENNNNNN) Bir de İşçi
Partililerin suç duyurusu vardı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç
duyurusuna dayanak olarak gösterilen belgenin genel ve soyut iddialar içerdiği,
somut bir suç isnadına yönelik olmadığı gerekçesiyle takipsizlik verdi. Saygı
Öztürk’ün “Okyanus Ötesindeki Vaiz” isimli kitabına göre; “Başsavcılık 31 Ocak
2008’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği bir yazıyla hem takipsizlik
kararını bildirdi, hem de idari yönden gereğinin yapılabilmesi için dilekçe ve
eklerini ulaştırdı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Necati Altıntaş yaş haddinden
emekliye ayrıldıktan sonra adının liste hazırlayan gibi duyurulmasından rahatsız
olmuştu.”
Hazırlandıktan ve hatta dava konusu bile olduktan 2 yıl sonra duyulan bu liste
Ergenekon’un ilk iddianamesinin delil klasörleri arasında yine Ergun Poyraz’da ele
geçirilenler arasında yerini aldı, iddianamede bahsedildi. Hatta bu liste hakkında
Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan ve sonra Ergenekon
sanığı da olan İşçi Partili avukat Nusret Senem’e gözaltına alındığında konuyla ilgili
sorular da yöneltildi. İddianameye göre Senem, “29 Ocak 2008 tarihinde Ankara C.
Başsavcılığına Emniyetteki F Tipi Örgütlenmeyi anlatan 4 sayfalık 57 kişilik bir
listeyle şikâyetçi oldum. Bu belge gazeteci bir arkadaşım tarafından verildi. Ben de
savcılığa verdim ve 2008/16541 sayılı soruşturma numarasına kaydedildi. Ancak
husumet olmasın diye dilekçeme isimleri yazmadım ama ekli belgeyi sundum. Bu
belge, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Necati Altıntaş tarafından hazırlandı. Saygı
Öztürk de bunu bizzat Tempo dergisinde yazdı” diye soruları yanıtladı.
Gazeteci Nedim Şener’in “Ergenekon Belgelerinde Fethulah Gülen ve Cemaat”
isimli kitabına göre, “Listede adı geçen Ömer Zeren’in (Ö.Z.) avukatının suç
duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Savcılığı listeyi hazırladığı iddia edilenler
hakkında ön inceleme yapılmasını istedi. Dilekçede listede yer alan el yazılarına
ilişkin bilirkişi raporuna da yer verildi. Rapora göre, listede yer alan el yazıları M.
Demir tarafından kaleme alınmıştı. Bilirkişi, listeye el yazısı ile eklenen ‘Bozkurt ve
Karagöz’ yazılarının ise Personel Daire Başkanı İ. S. tarafından kaleme alındığını
rapor etti. Savcı kanalı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda,
Emniyette 57 personel hakkında liste hazırladığı öne sürülen polis müdürleri
hakkında ciddi ithamlarda bulunuldu. Yazıda, polis müdürlerinin sahte belge
düzenleyip iftira attıkları, hakarette bulundukları iddiaları sıralandı.Bu başvuru

üzerine Savcı Mehmet Cihan Kısa, adı geçen dört polis müdürünü yargılamak için
İçişleri Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlık da, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
Necati Altıntaş, Personel Daire Başkanı İ. Selvi, Emniyet müdürleri M. Demir ile M.
Akdeniz hakkındaki iddiaların soruşturulması için müfettiş görevlendirdi. Listede
parafı olduğu iddia edilen M. Akdeniz, konunun basına yansıması üzerine avukatı
aracığıyla yaptığı yazılı açıklamada, İşçi Partisi’nin yaptığı başvuru üzerine Ankara
Cumhuriyet Savcılığının 31 Ocak 2008 tarih ve 2008/10913 sayılı kararı ile
iddiaların asılsız olduğu gerekçesiyle işleme konulmamasına karar verildiğine
dikkat çekti. Akdeniz, ‘Olmayan bir işlemin bir belgesi de olmaz’ diyerek listenin
yok sayılması gerektiğini belirtmesine rağmen, Ergenekon savcıları listeyi
Ergenekon davasının ekleri arasına koymayı tercih etti.”
Karışık bir dava sürecinin başlamasına neden olan sözkonusu listenin, “Mutlaka
imha ediniz” uyarısıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen bilgi notunun
altında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necati Altıntaş’ın imzası vardı. Eğer
iddia doğru ve aşağıdaki okuyacağınız listenin hazırlanmasında emeği geçenlerden
birisi Necati Altıntaş ise, Emniyet’in tepesindeki birkaç yöneticiden birisinin bilgi
notunda yazılanlara yansıyan duyduğu kaygı durumun vahametini de özetliyor.
Tarih bulunmayan bilgi notunda şunlar yazılıydı:
“Sayın Savcım,
Geçen hafta yetkili arkadaşlarla bir araya gelerek değerlendirdiğimiz Emniyet’teki F
Tipi yapılanmanın etkin isimlerini gönderiyorum. Malumunuz İstihbarat tamamen
Fethullahçıların kontrolünde olduğundan sizden ricam listeyi ilgili kurumlara gizli
olarak iletmeniz. Bu bilgi notunu ise okunduktan sonra imha etmenizi istirham
ediyorum. Saygılarımla.”
Bilgi notuna ek olarak gönderilen ve daktilo ile yazılı 4 sayfa olduğu belirtilen
“EGM’deki F Tipi örgütlenmenin etkin elemanları” başlığını taşıyan listede ise şu
isimler ve değerlendirmeler vardı:

İstihbarat Dairesi:
1- Ramazan Akyürek (R.A.) Daire Eski Başkanı
2- Ayhan Falakalı (A.F.) Dai.Bşk.Yrd.
3- Recep Güven (R.G.) Değerlendirme Şb.Md.
4- Sadettin Akgüç (S.A.) Eğitim Şb.Md.
5- Sabri Dilmaç (S.D.) Organize Şb.Md.
6- İsmail Duman (İ.D.) Teknik Şb.Md.
7- Coşkun Çakar (C.Ç.) Personel Şb.Md.
8- Fikret Salmaner (F.S.) A Şb.Md.
9- Nafiz Yüksel (N.Y.) B Şb.Md.
10- Ali Fuat Yılmazer (A.F.Y.) C Şb.Md.
11- Yunus Yazar (Y.Y.) Tekop Şb.Md.
12- Bekir Akarsu (B.A.) İd.Mali İş.Şb.Md.
13- Hasan Çobanoğlu (H.Ç.) Bilgi İşl.Şb.Md.
14- Muharrem Durmaz (M.D.) Ankara İst.Şb.Md.
15- Ali İhsan Güler (A.İ.G.) İstanbul Şb.Md.
16- Hasan Ali Okan (H.A.O.) İzmir İst Şb.Md.
Teşkilatın ve ulusal istihbaratın en etkin elemanları ve cemaatin gözbebeği
konumundadırlar.
Not: İstihbarat Dairesinin yaklaşık %90’ı bu grubun kontrolündedir.

KOM Dairesi:
1- Ahmet Pek (A.P.) Daire Başkanı
2- Ömer Aydın (Ö.A.) Başk.Yrd (İzmir Buca Müdürü idi, buradan geldi)
3- Celal Bodur (C.B.) Tadoc Md.
4- Osman Balcı (O.B.) Mali Şb.Md.
5- Ömer Tekeli (Ö.T.) Yük.Tek.Şb.Md.
6- Hilmi Bey (H.?.) Araştırma Şb.Md.
7- M.Ali Keskinkılıç (M.A.K.) Organize Md.
8- Muhterem Çakır (M.Ç.) Narkotik Şb.Md.Yrd. (Başbakanlık Güvenlik İşleri Bşk.V. Mehmet Çakır’ın kardeşidir).
9- Nuri Uluayak (N.U.) İns.Kay.Md.
10-Mustafa Bey (M.?.) Tadoc Şb.Md.Yrd.

Terör Dairesi:
1- Cemal Kuloğlu (C.K.) Başk.Yrd. (En etkinliklerindendir)
2- Zeki Barut (Z.B.) Arge Md.
3- Seyit Ahmet Eren (S.A.E.) Şb.Md.Genel Kurmay
Bşklığı,Ter.Müc.Mük.Merkezinde

Güvenlik Dairesi:
1- Ahmet Zeki Gürkan (A.Z.G.) Bşk.Yrd.
2- Murat Çetiner (M.Ç.) Başkomiser: (*Aşağıda yazılı olanların tamamı
3. Maddeye kadar bölüm, Murat ÇETİNER’i anlatmakadır.)Cemaatin tüm işleri ile
aktif sorumlusu baş koordinatör durumundadır. Atama işleri, komplo faaliyetleri,
Müsteşar Şehabettin Harput (Ş.H.) ile cemaatin koordinesi, gerektiği zaman genel
müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere talimatlandırmalar. Her kademedeki
atama, karalama faaliyetleri, emniyet temsilcisi olarak Genel Kurmay Başkanlığı
Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nde görevli ve cemaatin has elemanı
olan Şube Müdürü Seyit Ahmet Eren (S.A.E.) ile gerekli koordinasyon
(Gen.Kur.önündeki zarf verme konusu ile ilgili iki kurum arasındaki bilgi sızdırma ve
koordinasyon faaliyetleri).
Vali, kaymakam, emniyet müdürü temasları ile ilgili gerekli istihdam araştırmaları.
(Çünkü istihbarat dairesi tamamen bu kişi emrinde görevli)
Önemli not: İDB’na Ramazan Akyürek getirildi. Bu kişi uluorta, “Emniyet tamamen
ele geçirildi, diğer taraflar da kolay” çığlıkları atmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün son mülkiye teftişinde Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanı’na Müsteşar Bey’in (Sn.Harput) talimatıyla gitmiş ve daha teftişten önce
daire başkanları hakkında artı, eksi, nötr şekilde yaptığı not dağılımını Kerem Ali
Bey’e elden vermiş ve ona göre daire başkanları notunu almıştır. Hakan
Bey’in(*Bakan Bey’in danışmanı yazılması gerekir) özel müdürü, danışmanı
Özgür(*soyadı AYTAÇ’tır, Önder AYTAÇ’ın kardeşidir) ???, Müsteşar Bey ve
danışmanı Abdullah Bey, bakanlıktaki bu kişinin öncelikle temas ettiği cemaat
elemanlarıdır. Kendisi Diyarbakırlı Kürt ailenin henüz evlenmemiş bir ferdidir ve bu
yönü ile Fethullah Gülen hocanın “sünnetini işleyen bir hizmetkar
görünümündedir. Aynı kişi Amerika ve diğer ülkelere gönderilecek mastır ve
doktora öğrencisi cemaat mensuplarını, bu konulara bakan dış ilişkiler başkanı
Recep Tekin(*Dışilişkiler Dairesi Başkanı Recep GÜLTEKİN şeklinde değiştirilmesi
gerekir) (R.T.) ile koordineli olarak yürütmektedir. Cemaatin içinde ön hazırlık ve
özel sınavlar bu kişice yapılmakta, sonra da emir Recep Gültekin (R.G.) tarafından
hayata geçirilmektedir. Bu kişi dil bilmediği halde birçok kez yurtdışına gitmiştir. En
son yaklaşık bir ay kadar önce cemaatin Amerika’da organize ettiği ve Emniyet
Genel Müdürünün saf dışı edilerek heyet başkanı olarak Recep Gültekin’in (R.G.)
T.C. Polisi’nin baş temsilcisi ve de 2007 Mayısında Türk Polisinin Genel Müdürü
olarak lanse edilerek konferansa katılmış ve orada bu konferansı organize eden
mastır ve doktora öğrencilerini talimatlandırmıştır. Ayrıca bu konferansa katılanlar,önceleri 60 kişi iken bir takım atraksiyonlarla sadece çekirdek kadronun
gidebilmesi için 30 civarında bir sayıya çekilmiştir.
Bu kişi Danıştay saldırısı sonrası dezenformasyon faaliyetlerinde, Atabeylerde, zarf
verme işlerinde, aradaki gizli yazışmaların takibinde aktif olarak organizatörlük
görevini cemaat adına yürütmüştür.
3- Ömer Zeren (Ö.Z.) Başkomiser, Murat Çetiner’in (M.Ç)
yardımcısı konumundadır.
4- Mesut Bey (M.?.) Emniyet Amiri (2 yıldan fazla Başbakan
Erdoğan’ın koruma amirliğini yapmıştır).
Dış İlişkiler Dairesi :
1- Recep Gültekin (R.G.) Daire Başkanı: Cemaatin en etkin üyelerindendir.
1997 yılından bugüne biri kısa süreli olmak üzere dört kez bu dairenin
başkanlığında bulunmuş ve halen aynı görevi yürütmektedir. Özellikle son dört beş
dönemdir Amerika’ya gönderilen mastır ve doktora öğrencilerini bizzat cemaat
üyelerinden seçerek büyük bir katılım yaptığını ve ileride Türkiye’yi yönetecek ve
Amerika ile direkt ilişki içinde olabilecek elit bir “hizmet ekibi” oluşturduğunu,
bunlar kanalıyla Türkiye’nin kurtuluş reçetesinin hayata geçirileceğini ifade
etmektedir.
Bu mastır ve doktora grubu içinde kendi kızı ve damadı da bulunmaktadır.
Müsteşar Harput’un en önemli bilgi paylaştığı kişilerden biridir ve müsteşar bey
asaleten atanmadan önce, müsteşar ve eşini alarak Amerika’daki ilgili mihrak ve
odaklarla temasını sağlamış ve en önemlisi de müsteşar beyin Fethullah Hoca’nın
elini öptürerek yerini sağlama almayı sağlamıştır ve şu sıralar samimi ortamlarda
bu durumu anlatıp müsteşar Harput aynı şekilde karşılık vermediğinden yani
vekâleten de olsa emniyet genel müdürlüğü yardımcılığına getirilmesinde risk
almadığını vurgulamaktadır. Zira, daha önce atama işlemi köşkten onay
alamamıştır. Diğer yandan şu an hukuk müşaviri Osman Karakuş (O.K.) (ayrıca
genel müdür yardımcısı), Polis Koleji müdürü Ahmet Kaya (A.K.), KOM Daire
Başkanı Ahmet Pek (A.P.), Eğitim Daire Başkanı Mustafa Çankal (M.Ç.) ve Polis
Akademisi Başkanı Vadi Çiçekli (V.Ç.) bizzat Recep Gültekin’in (R.G.) müsteşar
beyle organize ederek getirttikleri cemaat üyeleridir.
Diğer yandan, yine cemaatin Amerika’daki öğrenci üyelerince Amerikalı yetkililerle
işbirliği ve koordinasyonla gerçekleştirdikleri sıradan bir toplantıya katılım
hazırlıkları 13-21 Ekim tarihlerinde Boston’da yapılarak bir önceki konferansa genel
müdüre attıkları kazığı telafi etme gayretleri içindedir.
Bir başka husus da bu yıl doğu görevinden müdür rütbesinde hiç kimse genel
müdürlük kadrosuna atanması yaptırılmamış ve bu konuda hedef sayın genel
müdür gösterilmiştir. Asıl hedef, Aralık ayında genel müdür görevi biteceğinden
gelecek yeni genel müdüre geçen yıl en eski genel ….. hiç bir müdürü genel
müdürlük kadrosuna almadı. “Hizmetlerin yürütülmesinde sıkıntılar var” deyip
cemaat üyesi olmayan müdürler taşraya sürülüp, kendi yandaşlarını tamamen
merkez kadrosuna atayarak genel müdürlükte “tulum çıkarmak”. Bu düşüncenin
baş mimarı Recep Gültekin (R.G.), çünkü kendisini bir önceki Amerika ziyaretinde
Amerikalılara 2007 Mayıs ayından sonra Türk polisinin yeni genel müdürü olarak
lanse etmişlerdir.
Diğer yandan Recep Gültekin (R.G.) Amerika ile olan ilişkileri yeterli görmemiş,
Amerika’da doktora öğrencisi dördüncü sınıf şube müdürü Mustafa Özgüler (M.Ö.)
başkanlığındaki cemaat mensubu elemanlarla, Ocak ayının 11-13 2007 tarihinde
Harvard Üniversitesi ile EGM, Adalet Bakanlığından yetkililerin de katılımıyla “yeni
ceza kanununun etkileri” konulu bir faaliyeti devletin kasasından yerine getirip
Amerikalılara, “bakın biz Türkiye’de ne kadar güçlü ve etkiliyiz, güç bizde” mesajını
cemaat olarak vermek istemektedirler.
Yine Recep Gültekin (R.G.) ve mezkûr üyelerce, geçen yıl İstanbul’da yapılan ve
cemaatin “askerler terörle mücadelenin uluslararası boyutlarını da bizden, yani
cemaatten öğrenecek” tarzındaki çevreye karşı caka satmalarının bir ikinci faaliyeti
olarak, 9-11 Haziran 2007’de yine yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla (uluslararası
düzeyde) yeni bir toplantının hazırlığını yapmaktadırlar. Bu faaliyette de yine
Recep Gültekin’in (R.G.) sağ kolu olan aynı dairede çalışan Bşk. Yrd. Mustafa Aygün
(M.A.), Şb. Md. ??? Malkaç, Şb. Md. Beyhan Uğsuz (B.U.) (bu iki şube müdürü,
Gültekin’in Makedonya’da AGİT’te görevli iken yabancı dili yetersiz olduğu için
Recep beyin kızının yerine tüm orada görev yaptığı dönem içinde derslere girmiş
ve bu hizmetlerinin karşılığı olarak da Dış İlişkiler Dairesinde görev
aldırttırmışlardır. Tabi ki bunlar da cemaatin has evlatlarıdır. Tabi ki bu kızımız
şimdi Amerika’da nişanlısıyla birlikte Amerika’da mastır ve doktora yapmak üzere
baba kontenjanından hak etmediği halde gönderilmiştir). Yine aynı ekibin
vazgeçilmez üyesi Bilgi İşlem Dairesinde yıllarca hiç doğu görevi yapmadan
cemaatin himayesi ve Recep Gültekin’in (R.G.) kanatları altında olan şube müdürü
rütbesini hak etmiş, fakat doğu görevine gitmediği için halen emniyet amiri olan
Ayhan Demiröz’ün (A.D.) kadrosu Dış İlişkiler Dairesi’nde olan, fakat cemaatin
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ndeki gözü kulağı olan emniyet amiri Rahmi
Kızıltoprak (R.K.) şu an belli bir dönem Azerbaycan AGİT’te görevli olan şube
müdürü Mehmet Erdem (M.E.), Haziran 2007’de yapılacak “Demokrasi ve Küresel
Güvenlik” konulu cemaatin uluslararası faaliyetlerini gerçekleştirmek
hazırlığındadır.
2- Mustafa Aygün (M.A.) Başkan Yardımcısı
3- ??? ???
4- Beyhan Uğsuz (B.U.) Şube Müdürü (EGM’nin tüm AB
Protokollerinden sorumlu)
Polis Akademisi:
1- Vadi Çiçekli (V.Ç.) Akademi Başkanı (Cemaate sonradan dâhil
olanlardan, Recep Gültekin’le (R.G.) müsteşar beyin cemaatin yönlendirmesi ile
yaptırdıkları atamayla bu göreve geldi).
2- Osman Zoroğlu (O.Z.) Başkan Yardımcısı
3- Ali Osman Elmastaş (A.O.E.) Şube Müdürü
4- Dr. Süleyman Özeren (S.Ö.) Başkomiser, (Cemaatin akademideki en etkin
elemanlarındandır. Özellikle tüm yurtdışı faaliyetlerinde vardır).
5- Doç. Dr. Önder Aytaç (Ö.A.) Cemaatin özellikle medyatik konularında
uzman olarak lanse ettiği biridir ve çok faaldir. Babası Fethullah Gülen’in en has
adamlarından olup, eski İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştır. Küçük kardeşi
İçişleri Bakanı’nın danışmanlığını yapmaktadır. Bakanlık üzerinden gelen cemaat
mensuplarının işi danışman Özgür Aytaç (Ö.A.) tarafından takip edilmektedir.
6- Doç. Dr. İbrahim Cerrah (İ.C.).
7- Doç. Dr. Mesut Bedri Eryılmaz (M.B.E.)
8- Kısaca bu üç doçentin tüm dönem arkadaşları. (Akademide görevli).
Personel Dairesi:
1- Muammer Bucak (M.B.) Başkan Yardımcısı. Tüm atamalar fiili olarak
emniyetin baş konumundaki başkomiser Murat Çetiner (M.Ç.) ile koordine olarak
yapılır.
2- Osman Şişman (O.Ş.) Şube Müdürü.
3- Başkomiser Ersin bey (E.?) Murat Çetiner’in (M.Ç.) bu dairedeki özel sırdaşı ve
cemaatin etkin gücü konumundadır. Atamalarda Muammer Bucak’tan (M.B.) önce
cemaatin işlerini hazırlayan bir konuma sahiptir.
Kriminal Dairesi:
1- Mustafa Aydın (M.A.) Başkan Yardımcısı. Etkin bir konuma sahiptir
ve istişare heyetindedir.
2- Oğuz Karakuş (O.K.) Şube Müdürü. Bir dönem baş imamlık
yapmıştır.
Asayiş Dairesi:
1- Başkan Yardımcısı Müslim bey.
2- Özel Güvenlik Şube Müdürü Harun bey.
3- Toplum destekli polis faaliyetleri yürüten Şube Müdürü Özer Zeyrek (Ö.Z.)
4- Naci Özmen (N.Ö.) Şube Müdürü, parmak izi biriminden
sorumlu. Eski başimamlardan
Eğitim Dairesi:
1- Mustafa Çankal (M.Ç.) Daire başkanı
2- Şube Müdürü Metin Bey
3- Başkan Yardımcısı Ahmet Bey
Bilgi İşlem Dairesi:
1- İsmail Boşnak (İ.B.) Başkan Yardımcısı
2- Ekrem Oyun (E.O.) Başkan Yardımcısı Vekili
3- Yusuf Aşkan (Y.A.) ???
0

Yorum ekle

Yükleniyor